EQ test

آزمون هوش هیجانی بار-آن

براساس این ارزیابی می‌توانید برنامه رشد و توسعه فردی خود را غنی‌تر کنید.

این پرسش‌نامه صفات شخصیتی را اندازه‌گیری نمی‌کند و به جای آن بر عملکرد فرد و استعداد برای عملکرد تاکید دارد.

با انجام این تست نقاط ضعف و قوت خود در هوش هیجانی را خواهید شناخت و می‌توانید روی نقاط ضعف خود کار کرده و میزان هوش هیجانی خود را افزایش دهید.

این آزمون، دارای ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس می‌باشد.

افراد ۱۸ سال و بالاتر، مشروط بر دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم، می‌توانند به این آزمون پاسخ دهند.

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید .

۱- به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲- لذت بردن از زندگي برايم مشكل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳- شغلی را ترجیح می‌دهم که حتی‌الامکان من تصمیم گیرنده باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴- می‌توانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵- می‌توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶- نسبت به هیجاناتم آگاهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷- سعی می‌کنم بدون خیال‌پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸- به راحتی با دیگران دوست می‌شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۹- معتقدم توانایی تسلط برشرایط دشوار را دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۰- بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۱- کنترل خشم برایم مشکل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۲- شروع دوباره، برایم سخت است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۳- کمک کردن به دیگران را دوست دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۴- به خوبی می‌توانم احساسات دیگران را درک کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۵- هنگامی که از دیگران خشمگین می‌شوم، نمی‌توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۶- هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع‌آوری کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۷- خندیدن برایم سخت است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۸- هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۱۹- نمی‌توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۰- در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده‌ام.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۱- به سختی می‌توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۲- دیگران نمی‌فهمند که من چه فکری دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۳- به خوبی با دیگران همراهی می‌کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۴- به اغلب کارهایی که انجام می‌دهم خوش‌بین هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۵- برای خودم احترام قائل هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۶- عصبی بودنم مشکل ایجاد می‌کند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۷- به سختی می‌توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۸- کمک به دیگران، مرا کسل نمی‌کند، به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۲۹- دوستانم می‌توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۰- می‌توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۱- هنگام مواجهه با یک مشکل‌، اولین کاری که انجام می‌دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۲- فرد با نشاطی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۳- ترجیح می‌دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۴- احساس می‌کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۵- از کارهایی که انجام می‌دهم راضی نیستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۶- به سختی می‌فهمم چه احساسی دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۷- تمایل دارم با آنچه در اطرافم می‌گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می‌روم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۸- روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرف‌مان اهمیت دارد.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۳۹- حتی در موقعیت‌های دشوار، معمولا برای ادامه‌ی کار انگیزه دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۰- نمی‌توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۱- دیگران به من می‌گویند هنگام بحث آرام‌تر صحبت کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۲- به آسانی با شرایط جدید سازگار می‌شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۳- برای کمک به کودک گمشده اقدام می‌کنم ، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۴- به اتفاقی که برای دیگران می‌افتد توجه دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۵- نه گفتن برایم مشکل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۶- هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه‌حل‌های ممکن را در نظر می‌آورم، سپس بهترین را انتخاب می‌کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۷- از زندگی‌ام راضی‌ام.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۸- تصمیم‌گیری برایم مشکل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۴۹- می‌دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۰- هیچ‌چیز در من علاقه ایجاد نمی‌کند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۱- از احساسی که دارم آگاهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۲- در تصورات و خیال‌پردازی‌هایم غرق می‌شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۳- با دیگران رابطه خوبی دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۴- معمولاً انتظار دارم، مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی این طور نمی‌شود.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۵- از اندام و ظاهر خود راضی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۶- کم‌صبر هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۷- می‌توانم عادات قبلی‌ام را تغییر دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۸- اگر لازم باشد با زیرِپا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می‌دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۵۹- نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۰- می‌توانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۱- هنگام حل کردن مسایل، به سختی می‌توانم در مورد انتخاب بهترین راهِ‌حل تصمیم‌گیری کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۲- اهل شوخی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۳- در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته‌ام.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۴- رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۵- حتی‌الامکان کارهایی را به عهده می‌گیرم که برایم لذت‌بخش است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۶- حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می‌افتد آگاهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۷- تمایل به مبالغه گویی دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۸- به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۶۹- به توانایی‌ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۰- از شیوه‌ی نگرش و فکرم راضی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۱- بدجوری خشمگین می‌شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۲- معمولاً ایجاد تغییر در زندگی روزانه برایم سخت است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۳- قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۴- دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۵- به نظر دیگران من نمی‌توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۶- هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می‌کنم در مورد راهِ‌حل‌های ممکن فکر کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۷- افسرده هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۸- فکر می‌کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۷۹- مضطرب هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۰- در مورد آنچه می‌خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۱- به سختی می‌توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۲- به سختی می‌توانم احساساتم را بیان کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۳- با دوستانم رابطه صمیمی برقرار می‌کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۴- قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می‌کنم شکست خواهم خورد.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۵- هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۶- هنگام عصبانیت زود از کوره در می‌روم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۷- اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۸- به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۸۹- از جریحه‌دار کردن احساسات دیگران خودداری می‌کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

۹۰- مشکل می‌توانم از حق خودم دفاع کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم
برای مطالعه بیشتر در خصوص هوش هیجانی به لینک های ذیل مراجعه فرمایید؛

چگونه با تقویت هوش هیجانی به موفقیت برسیم؟

تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت شغلی.

توضیحات هوض هیجانی بار-آن

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =