سخنران ، مشاور و مدرس روانشناسی. سینا یاوریان - sina yavarian

سخنران ، مشاور و مدرس روانشناسی. سینا یاوریان - sina yavarian

سخنران ، مشاور و مدرس روانشناسی. سینا یاوریان - sina yavarian

سخنران ، مشاور و مدرس روانشناسی. سینا یاوریان - sina yavarian

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.