خشم

ویدیو: پیشگیری از انباشت خشم

آیا ما به مربی نیاز داریم؟ چه لزومی دارد رفتار و معیار انتخاب خود را تغییر دهیم؟ آیا نتیجه متفاوتی می خواهیم؟

ضرورت تغییر - مربی

ضرورت تغییر – نیاز به مربی

آیا ما به مربی نیاز داریم؟ چه لزومی دارد رفتار و معیار انتخاب خود را تغییر دهیم؟ آیا نتیجه متفاوتی می خواهیم؟

مردمان دوران بحران

ایرانی ها ؛ مردمان دوران بحران هستند…

در خصوص سنت ایرانی ها و فرهنگ و تمدن نهادینه شده در ژن ایرانی

آداب معاشرت

آداب معاشرت – بخش چهارم (پایانی)

آِیا خانم ها مقدمند؟ در این بخش در مورد نمونه هایی از آداب معاشرت از جمله آداب دست دادن ، …

آداب معاشرت

آداب معاشرت ، زیبایی و اعتماد به نفس – بخش سوم

  در این بخش در مورد آراستگی و زیبایی که یکی از راهبردهای آداب معاشرت هست صحبت می کنم…   …

آداب معاشرت

آداب معاشرت – بخش دوم

  آداب معاشرت   از دکتر یاوریان بشنوید…   ویدیوی آشنایی دختر و پسر را نیز ببینید. ویدیوی دوستی اجتماعی …

آداب معاشرت

آداب معاشرت و اعتماد به نفس

  آداب معاشرت   از دکتر یاوریان بشنوید…   ویدیوی آشنایی دختر و پسر را نیز ببینید. ویدیوی دوستی اجتماعی …

روز عشاق

روز مادر ، روز زن ، روز عشاق

  روز مادر ، روز زن ، روز همسر ، روز عشق و روز عشاق مادر اولین عشق است. در …

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.