قایق زندگی علامت تجاری (لوگو) معرفي علامت تجاري (لوگو) just logo jpg 01 300x209

معرفی علامت تجاری (لوگو)

قایق زندگی علامت تجاری (لوگو) معرفي علامت تجاري (لوگو) yavarian logo RGB JPG 01 300x279

از آنجاییکه هدف استاد سینا یاوریان ، انگیزه بخشیِ همه انسان ها به داشتن هدف در زندگی و پیگیری با انگیزه فراوانِ برنامه ها در مسیرِ رسیدن به هدف می باشد ، بنابراین لازم بود علامتی طراحی گردد تا هم نمادی از اسم استاد و هم شکلی تداعی بخشِ انگیزه باشد.

نمادی که طراحی شده شبیه اسم اول استاد یعنی سینا می باشد.

از طرف دیگر ؛ نظر به اینکه به پیش راندن قایق کوچک بر روی امواج، هیجان بسیار دارد و تداعی کننده حرکت در بلندی ها و پستی های بسیارِ مسیر زندگیست، این نماد به گونه ای طراحی شد که شبیه فرد یا قایقی بادبانی باشد که بر روی امواج در حرکت هست و به پیش می رود و تسلیم نمی شود یا به قولی کوتاه نمی آید.

حرف S که حرف اول اسم استاد و موفقیت به انگلیسی (Success) می باشد به رنگ قرمز در نماد به گونه ای طراحی شده است که فردی را رو به جلو و به پیش نشاد می دهد یا در حال پریدن به سمت بالا می باشد.

این علامت تجاری در مرکز مالکیت معنوی ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسمی رسیده است.

هدف استاد سینا یاوریان از برگزاری کارگاه و ارایه سخنرانی، کمک به رشد و ارتقا فردی تک تک افراد جامعه است.

 

رویکرد او در مشاوره روانشناسی، طرحواره درمانی یانگ و واقعیت درمانی گلسر می باشد.

با شرکت در کارگاه ها یا دریافت مشاوره اختصاصی در راستای رشد و ارتقا فردی خود، شما می توانید گام های بلندی در زندگی خود بردارید و قایق بادبانی زندگی خود را در توفان تا مقصد با لذت به پیش برانید.