قایق زندگی

معرفی علامت تجاری (لوگو)

قایق زندگی

از آنجاییکه هدف استاد سینا یاوریان ، انگیزه بخشیِ همه انسان ها به داشتن هدف در زندگی و پیگیری با انگیزه فراوانِ برنامه ها در مسیرِ رسیدن به هدف می باشد ، بنابراین لازم بود علامتی طراحی گردد تا هم نمادی از اسم استاد و هم شکلی تداعی بخشِ انگیزه باشد.

نمادی که طراحی شده شبیه اسم اول استاد یعنی سینا می باشد.

از طرف دیگر ؛ نظر به اینکه به پیش راندن قایق کوچک بر روی امواج، هیجان بسیار دارد و تداعی کننده حرکت در بلندی ها و پستی های بسیارِ مسیر زندگیست، این نماد به گونه ای طراحی شد که شبیه فرد یا قایقی بادبانی باشد که بر روی امواج در حرکت هست و به پیش می رود و تسلیم نمی شود یا به قولی کوتاه نمی آید.

حرف S که حرف اول اسم استاد و موفقیت به انگلیسی (Success) می باشد به رنگ قرمز در نماد به گونه ای طراحی شده است که فردی را رو به جلو و به پیش نشاد می دهد یا در حال پریدن به سمت بالا می باشد.

این علامت تجاری در مرکز مالکیت معنوی ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسمی رسیده است.

هدف استاد سینا یاوریان از برگزاری کارگاه و ارایه سخنرانی، کمک به رشد و ارتقا فردی تک تک افراد جامعه است.

 

رویکرد او در مشاوره روانشناسی، طرحواره درمانی یانگ و واقعیت درمانی گلسر می باشد.

با شرکت در کارگاه ها یا دریافت مشاوره اختصاصی در راستای رشد و ارتقا فردی خود، شما می توانید گام های بلندی در زندگی خود بردارید و قایق بادبانی زندگی خود را در توفان تا مقصد با لذت به پیش برانید.

 

 


قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.