Neo Test

آزمون شخصیت NEO(فرم کوتاه)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم کوتاه 60 سوالی می باشد که 5 عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود 15 دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

اکنون آزمون را در آرامش آغاز کنید .

1- من آدم نگرانی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

2- من دوست دارم همیشه آدمهای زیادی دور و برم باشند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

3- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

4- من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

5- من لوازم خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

6- من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

7- من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها را کار آسانی می دانم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

8- من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

9- من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

10- من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

11- وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

12- من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

13- نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

19- من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

20- من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

21- حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

22- من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

26- من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

27- من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

28- من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

30- من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

32- من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

33- من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

34- بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

39- بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

40- وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

42- من آدم خوش بینی نیستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

43- گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

45- گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی می شوند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

48- من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

49- اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

50- من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

51- من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

52- من شخص بسیار فعالی هستم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

53- من خیلی کنجکاوم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

54- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

55- به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

56- بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

57- من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

58- من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

59- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم

60- من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد.

کاملا موافقمموافقمنه موافقم نه مخالفممخالفمکاملا مخالفم
جهت اطلاعات بیشتر مطلب ذیل را مطالعه بفرمایید

توضیحات تست شخصیت نئو

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

83 + = 86