معرفی کتاب زندگی خود را طراحی کنید

آزمون شخصیت NEO (فرم بلند)

آزمون شخصیت نئو (فرم بلند)

شما به یک یا چند سوال پاسخ نداده‌اید!

باشه

آزمون شخصیت نئو (فرم بلند ۲۴۰ سوالی)

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

پرسشنامه NEOPI-R یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد.

این آزمون، فرم بلند ۲۴۰ سوالی می باشد که ۵ عامل شخصیت را می سنجد.

پنج عامل اصلی شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

پاسخ‌های آزمون بر روی مقیاس ۵ درجه ای (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.

انجام آزمون حدود ۴۵ دقیقه زمان می‌گیرد و لازم هست به همه سوالات پاسخ دهید.

پیشنهاد می‌شود اگر از گوشی موبایل استفاده می‌کنید، گوشی را افقی بگیرید.

نام و نام خانوادگی ضروریست نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.ضروریست نام و نام خانوادگی خود را به درستی وارد کنید.
جنسیت ضروریست جنسیت خود را تعیین کنید.
آدرس ایمیل ضروریست آدرس ایمیل خود را وارد کنید.ضروریست آدرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.
نتیجه آزمون شخصیت نئو (فرم بلند) شما به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.
سن ضروریست سن خود را وارد کنید.سن باید بین اعداد 13 تا 99 باشد.
1- من آدم نگرانی نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

2- من بیشتر افرادي را که می‌شناسم دوست دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

3- من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

4- من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد‌گمان هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

5- من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم، مشهورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

6- من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

7- من معمولا از جمعیت‌هاي بزرگ و شلوغ دوري و پرهیز می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

8- مسائل و مطالب مربوط به هنر و زیباشناسی براي من اهمیت چندانی ندارند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

9- من آدم حیله‌گر و مکاري نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

10- من ترجیح می‌دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه براي هر کاري طرح و نقشه قبلی داشته باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

11- من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

12- من آدمی مسلط، قوي و قاطع هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

13- بدون هیجانات قوي، زندگی براي من چیز جالبی نخواهد بود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

14- بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود‌محور می‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

15- من سعی می‌کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

16- من در معامله با مردم همیشه از این می‌ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

17- من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

18- من در کارهاي خود از روش نسبتا ثابت و جا‌افتاده‌اي پیروي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

19- من ترجیح می‌دهم با دیگران همکاري کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

20- من آدم راحت‌‌‌طلب و تنبلی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

21- من به ندرت در کارها زیاده روي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

22- من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

23- من اغلب از بازي کردن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

24- من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیت‌هاي خودم بدم نمی‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

25- من به خوبی می‌توانم وقت و فعالیت خودم را طوري تنظیم کنم که کارهاي محوله به موقع تمام شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

26- من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می‌کنم و میل دارم شخص دیگري مسائلم را حل کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

27- من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده‌ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

28- من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث‌انگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکري بیشتر آنان خواهد شد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

29- رهبران سیاسی باید درباره جنبه‌هاي انسانی برنامه‌هاي خود آگاهی بیشتري داشته باشند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

30- در طی سال‌ها، من بعضی کارهاي کاملا بی‌ربط انجام داده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

31- من به آسانی دچار ترس می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

32- من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

33- من سعی می‌کنم همه افکارم را در راستاي واقعیت‌ها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود‌داري می‌نمایم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

34- من معتقدم اکثر مردم اساسا داراي قصد و نیت خوب و دوستانه‌اي هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

35- من مسئولیت‌هاي اجتماعی از قبیل راي دادن را خیلی جدي نمی‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

36- خلق و روحیه من بیشتر وقت‌ها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی‌رود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

37- من دوست دارم همیشه افراد زیادي دوروبرم باشند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

38- من بعضی مواقع در موسیقی‌اي که گوش می‌دهم غرق می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

39- اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر براي رسیدن به مقاصد خود سوء‌استفاده کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

40- من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می‌دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

41- من بعضی وقتها کاملا احساس بی‌ارزشی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

42- من گاهی نمی‌توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

43- من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوي می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

44- من سعی می‌کنم با همه افرادي که ملاقات می‌کنم، رفتاري مودب و با نزاکت داشته باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

45- گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

46- من وقتی با افراد دیگري هستم به ندرت احساس خجالت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

47- من وقتی کاري را انجام می‌دهم، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

48- من فکر می‌کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمی‌ها و کارهاي ذوقی جدید جالب است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

49- در مواردي که لازم باشد، من می‌توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

50- من داراي اهداف و روشن و مشخصی هستم و براي دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

51- مقاومت در برابر خواست‌ها و هوس‌هاي آنی براي من آسان نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

52- من از گذراندن تعطیلات خود در جاهاي شلوغ و پر هیجان لذت نمی‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

53- من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاري بی‌فایده و کسل کننده می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

54- من ترجیح می‌دهم که در مورد خودم و موقعیت‌هایم حرفی نزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

55- من قبل از شروع به هر کاري مقدار زیادي وقت تلف می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

56- احساس می‌کنم قادر هستم با بسیاري از مشکلات خود کنار بیایم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

57- من بعضی وقت‌ها حالات شادي یا نشاط بسیار شدیدي را تجربه (احساس) کرده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

58- من معتقدم که قوانین و سیاست‌هاي اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهاي یک دنیاي در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

59- من از لحاظ نگرش‌هاي اجتماعی آدمی سخت‌گیر و بی‌گذشت هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

60- من قبل از این که تصمیمی بگیرم، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

61- من به ندرت احساس ترس و اضطراب می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

62- من به آدمی خون‌گرم و خوش‌رو معرف هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

63- من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

64- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود، از آدم سوء‌استفاده خواهند کرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

65- من خود را درباره حوادث جاري مطلع نگه می‌دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

66- من به آدم‌ جوشی و عصبی معرف هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

67- من معمولا ترجیح می‌دهم کارها را به تنهایی انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

68- تماشاي صحنه‌هاي (رقص) باله یا رقص‌هاي جدید مرا خسته و کسل می‌کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

69- من حتی اگر بخواهم نمی‌توانم کسی را گول بزنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

70- من آدم بسیار منظم و با برنامه‌اي نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

71- من به ندرت افسرده و غمگین می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

72- من غالبا در گروه‌هایی که عضو بوده‌ام سمت رهبري را بر عهده داشته‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

73- احساس و عاطفه‌اي که اشیاي مختلف در من ایجاد می‌کنند برایم مهم است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

74- بعضی افراد فکر می‌کنند من آدم فاقد احساسات و حساب‌گري هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

75- من بدهی‌هاي خود را به موقع و به طور کامل می‌پردازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

76- بعضی وقت‌ها طوري احساس خجالت کرده‌ام که دلم می‌خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

77- ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

78- وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم، به همان روش می‌چسبم و ادامه می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

79- در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می‌کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

80- هرگاه برنامه‌اي براي اصلاح پاره‌اي از رفتارهاي خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می‌گذارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

81- مقاومت در برابر وسوسه‌ها و خواهش‌هاي نفسانی براي من مشکل نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

82- من بعضی وقت‌ها کارهایی را انجام داده‌ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

83- من از حل مساله‌هاي مشکل یا معما لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

84- من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

85- آدم سازنده و مولدي هستم و همیشه مسئولیت‌هاي خود را به انجام می‌رسانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

86- بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می‌کنم که دارم از هم می‌پاشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

87- من آدم خوشحال و امیدواري نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

88- من معتقدم که براي اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

89- هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

90- گهگاه من اول عمل می‌کنم و بعد می‌اندیشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

91- من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

92- بیشتر مردم مرا فردي کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

93- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

94- فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم، افرادي درست‌کار و قابل اطمینان هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

95- من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیت‌هاي مختلف حاضر می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

96- بیشتر مردم مرا آدمی زود‌رنج و بداخلاق نمی‌دانند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

97- اگر براي مدت طولانی تنها باشم، واقعا احساس می‌کنم به افراد دیگر نیازمند هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

98- نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می‌بینم براي من بسیار جالب و شوق‌انگیز است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

99- کاملا صادق و درست‌کار بودن براي تجارت و کاسبی خوب نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

100- دوست دارم هر چیزي را در جاي مخصوص آن نگه‌دارم تا جاي آن را به خوبی بدانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

101- من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناه‌کاري شدید شده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

102- در جلسات جمعی من می‌گذارم دیگران بیشتر حرف‌ها را بزنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

103- به ندرت به احساس آنی خودم توجه می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

104- من غالبا سعی می‌کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

105- من گاهی در بازي شطرنج یا ورزش تقلب می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

106- اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

107- من اغلب احساس می‌کنم که سرشار از نیرو و توان هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

108- من اغلب غذاهاي جدید و نا‌آشنا را امتحان می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

109- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

110- من براي دست‌یابی به اهداف خود سخت تلاش می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

111- وقتی به غذاي مورد علاقه‌ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می‌خورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

112- من معمولا از تماشاي فیلم‌هاي منزجر‌کننده یا وحشتناك خودداري می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

113- بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظري صحبت می‌کنند من علاقه‌ام را از دست می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

114- من سعی می‌کنم آدم افتاده و فروتنی باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

115- من به زحمت می‌توانم خود را وادار به کاري کنم که باید انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

116- من در مواقع اضطراري می‌توانم خونسردي خودم را حفظ کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

117- من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

118- من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

119- من در مورد آدم‌هایی که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند هیچ‌گونه احساس همدردي نمی‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

120- من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهاي آن را مورد توجه قرار می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

122- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

123- من از تمرکز حواس روي یک موضوع خیالی یا رویا در بیداري و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می‌برم و به این رویاها اجازه می‌دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

124- هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می‌دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء‌ظن می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

125- من به خاطر درستی قضاوتم به خود می‌بالم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

126- من اغلب نسبت به افرادي که با آنها سر و کار دارم احساس تنفر و بیزاري می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

127- من کارهایی را ترجیح می‌دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

128- شعر تاثیر چندانی روي من ندارد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

129- از این که به عنوان آدم ریاکاري شناخته شوم متنفرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

130- به نظر نمی‌رسد که هرگز بتوانم کارهاي خود را نظم و ترتیب بدهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادي پیش بیاید من خودم را سرزنش می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

132- افراد دیگر اغلب در تصمیم‌گیري خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می‌کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

133- هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می‌دهد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

134- من به سخاوت و دست و دلبازي مشهور نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

135- همیشه وقتی قول انجام دادن کاري را می‌دهم مردم می‌توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

137- من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

138- ترجیح می‌دهم وقتم را در محیط‌هاي مانوس و آشنا بگذرانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

139- وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می‌کنم او را ببخشم و فراموش کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

140- من احساس نمی‌کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

141- من به ندرت در مقابل خواست‌هاي آنی خود تسلیم می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

142- من ترجیح می‌دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

143- من از سر و کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می‌کند لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

144- من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

145- وقتی کاري را شروع می‌کنم معمولا نه همیشه آن را به اتمام می‌رسانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

146- غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی براي من مشکل است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

147- من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده‌اي نمی‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

148- من معتقدم که وفاداري به آرمان‌ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از آزادمنشی و بی‌تعصب بودن اهمیت دارد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

149- نیازهاي انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادي دولت اولویت داده شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

150- من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

151- من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

152- لبخند زدن به افراد غریبه و برقراري ارتباط با آنها براي من آسان است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

153- هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال‌پردازي می‌رود معمولا خودم را به کاري مشغول می‌کنم و به جاي خیال‌پردازي، حواسم را روي آن کار متمرکز می‌سازم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

155- من ظاهرا در هیچ‌کاري موفق نمی‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

156- من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

157- ترجیح می‌دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در یک کلبه جنگلی دور افتاده .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

158- انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه براي من شورانگیز هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

159- بعضی وقت‌ها مردم را با چرب‌زبانی و تقلب به انجام دادن کارهاي مورد نظر خودم وادار می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

160- من معمولا آدمی کم‌رو و زیاد سخت‌گیر و پرتوقع هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

161- من نسبت به خودم نظري منفی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

162- ترجیح می‌دهم دنبال کارهاي خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

163- به ندرت متوجه خلق و عواطفی می‌شوم که محیط‌هاي مختلف به وجود می‌آورند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

164- بیشتر مردمی که می‌شناسم مرا دوست دارند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

165- من دقیقا از اصول اخلاقی پیروي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

166- من در حضور روساي خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

167- من معمولا در حال عجله به نظر می‌رسم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

168- بعضی مواقع تنها براي این که کار تازه‌اي انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

169- اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده‌ام جواب او را با دعوا بدهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

170- من تلاش می‌کنم تمام چیزهایی را که می‌توانم، به دست آورم ( کسب کنم) .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

171- من گاهی آنقدر غذا می‌خورم که بالا می‌آورم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

172- من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهاي خطرناك دیگر ایجاد می‌کند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

173- من علاقه‌اي به تامل و تفکر جدي درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

174- من احساس می‌کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد) .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

175- وقتی در اجراي یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می‌شوم تمایل پیدا می‌کنم طرح دیگري را شروع کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

176- در یک موقعیت بحرانی به خوبی می‌توانم خودم را کنترل و اداره کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

177- من آدم خوش‌مشرب، شاد و با روحیه‌اي هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

178- من خود را آدمی با سعه‌صدر می‌دانم که می‌تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

179- من معتقدم که همه انسان‌ها با ارزش و قابل احترام‌اند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

180- من به ندرت تصمیمی عجولانه می‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

181- در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهاي کمتري می‌ترسم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

182- من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادي دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

183- بچه که بودم هرگز از بازی‌هایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی‌بردم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

184- من معمولا در مورد افراد دیگر خوش‌بین هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

185- من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

186- بعضی وقت‌ها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

187- معمولا معاشرت و گردهمایی‌هاي اجتماعی براي من ناخوشایند و کسل کننده هستند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

188- بعضی مواقع که شعري را می‌خوانم یا به یک اثر هنري نگاه می‌کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می‌گیرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

189- من بعضی وقت‌ها با اعمال زور یا تملق و خوش‌آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهاي مورد نظرم وادار می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

190- من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

191- بعضی وقت‌ها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

192- در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می‌زنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

193- هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، براي من آسان است .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

194- من خودم را آدم خیر و نیکوکاري می‌دانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

195- من سعی می‌کنم کارهاي خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی براي انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

196- اگر در مورد فردي حرف بدي زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می‌توانم بار دیگر به روي او نگاه کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

197- همه زندگی و کارهاي من با سرعت انجام می‌شود .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

198- در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می‌دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل‌ها را امتحان کرده و به درستی شناخته‌ام .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

199- من آدم کله‌شق و سرسختی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

200- سعی می‌کنم همه کارهاي خودم را به بهترین نحو انجام دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

201- من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می‌دهم و بعدا پشیمان می‌شوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

202- من از رنگ‌هاي روشن و لباس‌هاي پر زرق و برق خوشم می‌آید .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

203- من کنجکاوي فکري زیادي دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

204- من ترجیح می‌دهم از دیگران تمجید کنم تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

205- آنقدر خرده‌کاري براي انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می‌گیرم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

206- در شرایطی که به نظر می‌رسد همه چیز به طور غلط پیش می‌رود، من بازهم می‌توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

207- من به ندرت براي توصیف تجارب خود از کلماتی چون فوق‌العاده یا جنجالی استفاده می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

208- فکر می‌کنم اگر شخصی در سن ۲۵ سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

209- نسبت به افرادي که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

210- من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه‌ریزي می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

211- بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می‌آیند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

212- من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

213- من نمی‌توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می‌خواهند سیر کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

214- من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

215- من در کار خود فردي موثر و کارآمد هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

216- حتی آزردگی و ناراحتی‌هاي خیلی کوچک می‌توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

217- من از میهمانی‌هاي بزرگ پر جمعیت لذت می‌برم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

218- من از خواندن اشعاري که روي احساسات و تخیلات تاکید می‌کنند بیشتر لذت می‌برم تا اشعاري که داستان خاصی را بیان می‌کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

219- من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می‌بالم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

220- من وقت زیادي را براي پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته‌ام، می‌گذرانم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

221- بیشتر وقت‌ها که کارها طبق نقشه پیش نمی‌روند یا اشتباه از آب در می‌آیند احساس دلسردي می‌کنم و می‌خواهم آنها را ناتمام رها کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

222- قبول مسئولیت اداره یا رهبري یک موقعیت براي من آسان نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

223- اشیاي غیرعادي از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکان‌هاي دور می‌توانند احساسات و عواطف شدیدي را در من ایجاد کنند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

224- اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می‌دهم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

225- من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

226- وقتی آشنایان من کار احمقانه‌اي را انجام می‌دهند، به جاي آنها من احساس خجالت می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

227- من شخص بسیار فعالی هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

228- من وقتی به جایی می‌روم از همان مسیر همیشگی استفاده می‌کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

229- من اغلب با اعضاي خانواده و همکارانم بگومگو ندارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

230- من از جمله افراد معتاد به کار هستم که نمی‌توانند هرگز بیکار بنشینند .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

231- من همیشه می‌توانم احساساتم را کنترل کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

232- در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

233- من علائق فکري وسیع و متنوعی دارم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

234- من آدم مهم و برتري هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

235- من آدم بسیار باانضباطی هستم و می‌توانم خود را خوب کنترل کنم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

236- من از لحاظ عاطفی فردي کاملا باثبات و متعادل هستم .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

237- من زود خنده‌ام می‌گیرد .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

238- به عقیده من فلسفه جدید آزادي فردي فلسفه قابل قبولی نیست .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

239- ترچیح می‌دهم دیگران مرا فردي دل‌رحم و خطا‌بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجراي عدالت .لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

240- من قبل از پاسخ‌دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می‌کنم.لازم است به این سوال نیز پاسخ دهید.

تست شخصیت نئو

توضیحات تست شخصیت نئو NEO

روان شناسان معتقدند که زوج هایی که شخصیت شان به هم شبیه تر باشند ازدواج پایدار تری دارند.  اما این شباهت شخصتی یعنی چه؟ اصلا شخصیت یعنی چه؟ آیا  رفتارهایی که دختر و پسر در دوران نامزدیشان دارند نشانه ویژگی شخصیتی شان است؟ آیا این رفتارها فقط یک ویترین اجتماعی است؟

شخصیت یک سری از ویژگی های آدمی است که در طول زمان پایدار می ماند. وقتی می گوییم فلانی شخصیت مهربانی دارد منظورمان این است که او در بیشتر زمان ها و تقریبا همیشه مهربان است.

برای این که بدانیم آیا به همسرمان شباهت داریم یا نه اول باید خودمان را بشناسیم.  در مورد شخصیت خودمان، منظم و البته منصفانه فکر کنیم و بعد در مورد دیگران و از جمله همسرمان قضاوت کنیم. شناختن خود پایه همه تغییرات مثبت زندگی است.

تست پنج عاملی شخصیت یکی از معتبرترین تست های روان شناسی در دنیاست. محققانی که این تست را به وجود آورده اند سال ها صفات مختلف شخصیتی را انتخاب کرده اند و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند و بعد با روش های پیچیده آماری به این پنج عامل بزرگ شخصیت رسیده اند.

یادتان باشد که معمولا هر چه نمره شما و همسرتان به هم شبیه تر باشد، شما بهتر با هم کنار می آیید. البته مسلما همیشه هم این طور نیست!

 

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی  NEO (فرم کوتاه ۶۰ سوالی)

پرسشنامه NEOPI-R   یکی از آزمون های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال ۱۹۸۵ تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد. فرم تجدید نظر شده این پرسش نامه توسط همان مولفین  تحت عنوان فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ارایه شده است .

فرم بلند این پرسشنامه در۲۴۰  عبارت ، به منظور اندازه گیری پنج عامل یا حیطه اصلی؛ روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری طراحی شده است. همچنین این  پرسشنامه فرم دیگری به نام NEO-FFI دارد که یک پرسشنامه ۶۰ سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود. در فرم ۲۴۰ سؤالی هر عامل ۶ سطح یا زیر مقیاس است، در حالیکه در فرم کوتاه هر عامل با ۱۲ سؤال سنجیده می شود.

 

عوامل پنج گانه شخصیت 

پنج عامل اصلی  شخصیت عبارتند از : روان نژندی ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، دلپذیر بودن ، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن.

که به طور اختصار هر یک از آنها تشریح می شود؛

 

 

روان نژندی Neurotic (N)

مؤثرترین قلمرو مقیاس های شخصیت، تقابل سازگاری یا ثبات عاطفی با ناسازگاری یا روان نژندی است.  متخصصین بالینی انواع گوناگونی از ناراحتی های عاطفی، چون ترس اجتماعی، افسردگی و خصومت را در افراد تشخیص می دهند، اما مطالعات بی شماری نشان می دهد، افرادی که مستعد یکی از این وضعیت های عاطفی هستند، احتمالا وضعیت های دیگر را نیز تجربه می کنند (مک کری و کوستا ، ۱۹۹۲).

تمایل عمومی به  تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت، مجموعه حیطه  N را تشکیل می دهد. هر چند N چیزی بیشتر از آمادگی برای ناراحتی های روانشناختی دارد. شاید عواطف شکننده مانع از سازگاری می شود. مردان و زنان با  نمره بالا در N مستعد داشتن عقاید غیر منطقی هستند و کمتر قادر به کنترل تکانش های خود بوده و خیلی ضعیف تر از دیگران با استرس کنار می آیند.

 

همچنانکه اسم این  عامل نشان می دهد، بیمارانی که به طور سنتی به عنوان نوروتیک تشخیص داده شده اند، کلا نمرۀ بالایی در اندازه های N به دست می آورند(به عنوان مثال آیزنک ۱۹۶۴ به  نقل از مک کری و کوستا ۱۹۹۲). اما مقیاس N این پرسشنامه همانند سایر مقیاس هایش یک بعد از شخصیت سالم را اندازه می گیرد. نمرات بالا ممکن است نشانه احتمال بالا برای  ابتلا به برخی از انواع مشکلات روانپزشکی باشد. اما زیر مقیاس N  نباید به عنوان اندازه ای برای اختلالات روانی در نظر گرفته شود. ممکن است که به دست آوردن یک  نمره بالا در مقیاس N با یک اختلال قابل تشخیص روانی همراه نباشد، از طرفی تمام  اختلالات روانی با نمره بالا در N همراه نیست. به عنوان مثال یک فرد ممکن است اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته باشد و نمره بالایی در N کسب نکند.

افرادی که نمرات  آنها در N پایین است دارای ثبات عاطفی بوده و معمولا آرام، معتدل و راحت هستند، و  قادرند که با موقعیت های فشارزا بدون آشفتگی یا هیاهو روبرو شوند.

 

برونگرایی Extraversion (E)

برونگراها، جامعه گرا هستند، اما توانایی اجتماعی فقط یکی از صفاتی است که حیطه برونگرایی دارای آن است. علاوه بر آن دوست داشتن مردم، ترجیح گروه های بزرگ و گردهمایی ها، با جرات بودن، فعال بودن و پرحرف بودن نیز از صفات برونگراها است. آنها برانگیختگی جنسی و نیز تحریک را دوست دارند و متمایلند که بشاش باشند. همچنین سرخوش، با انرژی و خوش بین نیز هستند. مقیاس های حیطه E به طور قوی با علاقه به ریسک های بزرگ در مشاغل، همبسته است(کوستا، مک کری و هالند، ۱۹۸۴).

بنابر تعریف جان و سریواستاوا (۱۹۹۹)، برون گرایی بیانگر وجود رویکردی پرانرژی به جهان مادی و اجتماعی در فرد می باشد که ویژگی هایی چون مردم آمیزی، فعال بودن، قاطعیت و جرات را شامل  می شود. سازش پذیری نشانگر جهت گیری اجتماعی و جامعه پسند در مقابل نگرش خصمانه نسبت به دیگران می باشد که ویژگی هایی چون نوع دوستی، خوش قلبی، اعتماد و فروتنی را شامل می شود.

هر قدر که نشان دادن مشخصات برونگراها آسان است، به همان اندازه نشان دادن ویژگی های درونگراها مشکل است. در برخی از توصیف ها درونگرایی باید به منزله فقدان برونگرایی در نظر گرفته شود تا به عنوان ضد برونگرایی. از این رو افراد درونگرا خوددارترند تا غیردوستانه، مستقلند تا پیرو، یکنواخت و متعادلند تا تنبل و دیرجنب. وقتی منظور این است این افراد ترجیح می دهند تنها باشند ، شاید گفته شود این افراد کمرو هستند. افراد درونگرا لزوما از اضطراب های اجتماعی رنج نمی برند، گر چه این افراد روحیه بسیار شاد برونگرا را ندارند، ولی آدم های غیرخوشحال یا بدبینی نیستند. خصوصیات گفته شده شاید در مواردی عجیب یا بعید به نظر برسند اما آنها به کمک تحقیقات متعددی بر آورد شده اند و موجب پیشرفت های مفهومی در مدل پنج عاملی گردیده اند (کوستا و مک کری ، ۱۹۸۰ و مک کری و کوستا ، ۱۹۸۷)

این تحقیقات موجب شکسته شدن کلیشه های ذهنی که صفات متقابلی چون شاد- ناشاد ، دوستانه-خصمانه و معاشر-کمرو را به هم متصل می کنند، گردیده و اطلاعات جدیدی را در مورد شخصیت به  وجود آورده است.

 

 

انعطاف پذیری Openness (O)

به عنوان یک بعد اصلی شخصیت، انعطاف پذیری در تجربه (یا گشودگی به تجربه) خیلی کمتر از N و E شناخته شده است. عناصر انعطاف پذیری چون تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع  طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت، اغلب نقشی در تئوری ها و سنجش های شخصیت  ایفا نموده اند، اما به هم پیوستگی آنها در یک حیطه وسیع و تشکیل عاملی از آن به ندرت مطرح بوده است. مقیاس انعطاف پذیری در پرسشنامه NEOPI-R شاید در وسیع ترین بعد بررسی شده است (مک کری و کوستا ، ۱۹۸۵). اشخاص منعطف هم درباره دنیای درونی و هم درباره دنیای بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی است. آنها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیرمتعارف بوده و بیشتر و عمیق تر از اشخاص غیر انعطاف پذیر هیجان های مثبت و منفی را تجربه می کنند.

سایر مدل های پنج عاملی اغلب این بعد را عقل نامیده اند. نمرات انعطاف پذیری با آموزش نمرات هوش همبسته است. انعطاف پذیری مخصوصا با جنبه های مختلف هوش چون تفکر واگرا که عاملی در خلاقیت می باشد، مربوط است (مک کری ، ۱۹۸۷). اما انعطاف پذیری ظرفیت هوشی خیلی محدودی دارند. در قالب تحلیل عوامل، اندازه های قابلیت ذهنی، عامل ششم مستقلی را تشکیل می دهند که مؤلفین، آن را خارج از حیطه شخصیت در نظر گرفته اند (مک کری و کوستا ، ۱۹۸۷).

مردان و زنانی که  نمره پایینی در انعطاف پذیری می گیرند، متمایلند که رفتار متعارف داشته و دیدگاه  خود را حفظ کنند، این افراد تازه های آشناتر را ترجیح می دهند و پاسخ های عاطفی آنان خیلی محدود است.  گرچه انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری ممکن است در شکل های دفاع های روانی به کار رفته تاثیر کند. اما شواهدی وجود ندارد که نشان دهد انعطاف ناپذیری، به تنهایی یک عکس العمل دفاعی تعمیم یافته است. برعکس به نظر می رسد که اشخاص انعطاف ناپذیر به طور ساده یک حیطه محدودتری دارند اما ثبات بیشتری در علاقه به حیطه فعالیت خود نشان می دهند. همچنین آنان متمایل به حفظ وضعیت اجتماعی و سیاسی هستند، اما این افراد نبایدبه عنوان افراد قدرت طلب در نظر گرفته شوند. انعطاف ناپذیری به نابردباری، خصمانه یا قدرت طلبی پرخاشگرانه دلالت ندارد. این ویژگی ها به احتمال زیاد نشانه درجه دلپذیری در سطح خیلی پایین است.

متقابلا اشخاص  انعطاف پذیر غیر سنتی و غیر متعارف هستند. علاقه مندند همیشه سؤال کنند و آماده پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی و اخلاقی جدید هستند. این تمایلات نباید این چنین تلقی شود که آنها افرادی غیر اصولی هستند. یک فرد انعطاف پذیر ممکن است به سیستم ارزش های خود مسئولانه پاسخ دهد، همچنان مانند سنت گراها. افراد انعطاف پذیر ممکن است از نظر روانشناسی خیلی سالم تر یا رشد یافته تر باشند اما انعطاف پذیری یا انعطاف ناپذیری بستگی به اقتضاهای یک موقعیت دارد و افراد هر دو  گروه کارهای مفید و مؤثرتری در جامعه انجام می دهند.

 

 

دلپذیر بودن Agreeableness (توافق پذیری) (A)

همانند برونگرایی، دلپذیربودن مقدمتا بعدی از تمایلات بین فردی است. یک فرد دلپذیر اساسا نوع دوست است، او نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز  متقابلا  کمک کننده هستند. در مقابل فرد غیر دلپذیر ستیزه جو، خود مدار و شکاک نسبت به دیگران بوده و رقابت جو است تا همکاری کننده.

افراد، بسیار مایلند که دلپذیر بودن را هم به عنوان صفتی که از لحاظ اجتماعی مطلوب است و هم از  لحاظ روانی سالم تری است، ببینند. این امر نیز حقیقت دارد که افراد دلپذیر مقبول تر و محبوب تر از افراد ستیزه جو هستند، ولی باید توجه داشت که آمادگی برای جنگیدن در برابر منافع خود هم یک امتیاز است و لذا دلپذیر بودن در میدان جنگ یا در صحن دادگاه فضیلتی محسوب نمی شود، همچنین تفکر انتقادی و بدبین بودن در علم نیز به تحلیل های صحیح علمی کمک می کند. هیچ یک از دو قطب انتهایی این عامل از نقطه نظر جامعه مطلوب نیست و نیز هیچ یک لزوما در مورد سلامت روانی فرد نیز مفید نمی باشد.

هورنای (۱۹۴۵) در مورد دو تمایل نوروتیک “حرکت به طرف مردم” و “حرکت بر علیه مردم” بحث نموده است که این دو شبیه شکل مرضی دلپذیر بودن و ستیزه جو می باشد. نمره پایین در A با حالات خودشیفتگی، ضد اجتماعی و اختلال شخصیتی پارانویید همراه بوده، در حالی که نمره بالا در A با اختلال شخصیتی وابسته همراه است (کوستا و مک کری ، ۱۹۹۰)

 

 

مسئولیت پذیری و با وجدان بودن Conscientiousness  (C)

تعدادی از تئوری های شخصیت بخصوص نظریه روان پویایی به کنترل تکانه ها توجه دارند. در طول دوره رشد اغلب افراد یاد می گیرند که چگونه با آرزوهایشان کنار بیایند و ناتوانی در جلوگیری از تکانه ها و وسوسه ها کلا نشانه ای از بالا بودن N در میان بزرگسالان است.

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری (با وجدان بودن) توصیف کننده قدرت کنترل تکانه ها، به نحوی که جامعه مطلوب می داند و تسهیل کننده رفتار تکلیف محور و هدف محور است. وظیفه شناسی ویژگی هایی چون تفکر قبل از عمل، به تأخیر اندازی ارضا خواسته ها ، رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می گیرد. کنترل خود ، همچنین می تواند به مفهوم قدرت طرح ریزی خیلی فعال، سازماندهی و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب نیز باشد.

تفاوت های فردی در این موارد اساس با وجدان بودن است . فرد با وجدان هدفمند، با اراده و مصمم است. افراد موفق ، موسیقیدانان بزرگ و ورزشکاران مشهور این صفات را در حد بالا دارند. دیگمن و تاکوموتوچوک (۱۹۸۱) این حیطه را “تمایل به موفقیت” نامیده اند.

نمره بالا در C با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. نمره پایین در C ممکن است موجب شود که فرد از باریک بینی لازم، دقت و پاکیزگی زیاد و معتادکار بودن اجتناب کند.

با وجدان بودن یک جنبه از آن چیزی است که “منش” نامیده می شود . افراد با نمره بالا در  C زیاد دقیق، خوش خلق، و مطمئن هستند. اما افراد با نمرات پایین در C لزوما فاقد اصول اخلاقی نیستند اما در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نیستند. همچنین آنان در تلاششان برای رسیدن به هدف بیحال هستند. مدارکی وجود دارد که این افراد خیلی لذت گرا بوده و علاقه زیادی به امور جنسی دارند (مک کری و کوستاو ، ۱۹۸۶).

 

شیوه نمره گذاری سؤالات به صورت پنج گزینه ای از کاملا مخالفم (۱) ، مخالفم (۲) ، نظری ندارم (۳) ، موافقم (۴) ، کاملا موافقم (۵) است . برخی پرسش ها به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

مدت زمان لازم جهت تکمیل پرسشنامه؛۱۵  دقیقه است و  پرسشنامه به صورت خودسنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

تفسیر

این تست کلا پنج  جنبه از شخصیت شما را می سنجد. پایداری هیجانی تان، برون گرایی یا درون گرایی تان، اشتیاقتان به تجربه های تازه، توافق پذیریتان و مسئولیت پذیریتان. برای همین یک نمره کلی از این تست به دست نمی آید، ۵ نمره به دست می آید که هر کدامشان مربوط به یک عامل شخصیتی شماست.  تفسیر ها را که بخوانید دقیق تر دستتان می آید هر کدام از این عوامل شخصیتی چه معنایی دارند.

نمره های شمااز ۱۲ تا ۲۴ نمرهاز ۲۴ تا ۴۸ نمرهاز ۴۸ تا ۶۰ نمره
 

(روان نژندی)

شما آدمی هستید که هیجانتان پایداری دارید. دمدمی مزاج نیستید و اضطراب و افسردگی و استرس را کمتر به خانه ذهنتان راه می دهید.شما گاهی هیجانتان پایدار است و گاهی نه . احتمالا خیلی آدم خوشحال و آرامی نیستید. ولی ناراحت و نا آرام هم نیستید. متوسطید دیگر.شما روی هم رفته آدم مضطربی هستید. همیشه زندگیتان با افسردگی، اضطرب و خشم درونی آمیخته است. برای تغییر دادن شخصیت وقت دراز مدتی لازم دارید.
 

( برون گرایی درون گرایی)

شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را بیشتر دوست دارید. دوست دارید هر کاری را بدون حضور دیگران انجام دهید.شما نه کاملا درون گرا هستید و نه کاملا برون گرا. بعضی وقت ها با جمع بودن را ترجیح ومی دهید و گاهی تنهایی. هر چه نمره تان بالاتر باشد برونگرا ترید.شما آدم برون گرایی هستید. با جمع بدون را دوست دارید. دوست دارید حتی کارهایی را که می شود تنهایی انجام داد با جمع انجام دهید.
 

( اشتیاق به تجارب تازه)

شما آدمی هستید که خیلی با هنر و سفر کردن و چیزهای تازه را تجربه کردن میانه ای ندارید. دوست دارید چیزهای موجودزندگیتان را حفظ کنید.  شما محافظه کارید.شما نه کسی هستید که کاملا محافظه کار است و نه از تجربه چیزهای جدید بدتان می آید. گاهی به این و گاهی به آن تمایل دارید.شما عشق سفر هستید. عشق چیزهای جدید. حالا بستگی به علاقه تان دارد از غذاهای جدید گرفته  تا داستان های جدید.
 

( توافق پذیری)

شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کلا شما برای زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید.شما در بعضی از موارد ترجیح می دهید دیگران را هم در نظر بگیرید و در بعضی موارد نه. احتمالا به موقعیت بستگی دارد. ممکن است در محل کار آدم سازگاری باشید اما در خانه نه.شما آدم مردم داری هستید. آدمی که دیگران برایتان خیلی مهم هستند. خیلی زیاد. جمع با بودن با شما خیلی حال می کند. چون شما هم هوای جمع را دارید
 

(مسوولیت پذیری و با وجدان بودن)

شما آدم بی مسئولیت و وظیفه نشناسی هستید. معمولا در محل کارتان به خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. چندان آدم معتمدی نیستید.هر چه نمره شما بالاتر باشد بیشتر مسئولیت پذیرید. روی هم رفته نه چندان وظیفه شناسید و نه چندان بی وجدان.شما آدم با وجدان، وظیفه شناس و با مسئولیتی هستید. برای همین توی محل کار و جمع خانواده تان روی حرف شما خیلی حساب می کنند