Meditation

در مورد مراقبه

در مورد مراقبه ، سه دسته روش وجود دارد –           Relaxetion آرمش –          Concentration تمرکز یا توجه –          Meditation  مراقبه …

psychology

در مورد روانشناسی و روانپزشکی

دوستی در مورد روانشناسی و روانپزشکی و روانکاوی توضیحاتی خواستند . شاید بیشتر دوستان واقف باشند که روانشناسی رشته ای …

virtual life

سبک زندگی نو

موضوع دنیای مجازی و ارتباطات به روش جدید و می شه گفت سبک زندگی جدید، روش های جدیدی می طلبه …

Telegram

کانال و گروه تلگرام

یک کانال و یک گروه با نام سینا یاوریان در تلگرام ایجاد گردیده تا دوستان با سینا یاوریان و کارگاه …

Choose-Your-Path

نظریه انتخاب آقای دکتر گلسر

می خوام براتون در مورد نظریه انتخاب آقای دکتر گلسر بگم از میانه نظریه توضیح رو شروع می کنم به …

Yoga

آشنایی با کارگاه “سلامت تن و روان”

 آشنایی با چاکراها یکی از بخش های کارگاه سلامت تن و روان هست عرفای شرقی مراکزی را در بدن مشخص …

Transactional Analysis

گذری بر نظریه تحلیل رفتار متقابل

در نظریه تحلیل رفتار متقابل (TA ) بیان شده که رفتارهای اشخاص از سه بخش درونی ، والد ، بالغ …

conversation

گفت و گوش

اصطلاح گفت و گو یا گفتگو معادل مباحثه در گویش فارسی جا افتاده، که از نظر قاعده مندی و از …