social friend

دوستی اجتماعی با وجود همسر_ ۲

درود بر همراهان عزیز   دوستان پیگیر موضوع دوستی اجتماعی بودند، در ادامه چنین نوشتم: درود بر لیلای عزیز که …

Social Friend

دوستی اجتماعی با وجود همسر

  درود بر همراهان عزیز   برای یادآوری موضوع بنویسم که موضوع دوستی اجتماعی با جنس مخالف با وجود داشتن …

improve

دوم بهمن ، روز رشد و ارتقای فردی

در جهان برای هر مناسبتی یک روزی را اختصاص داده اند و آن روز را به آن نام نهاده اند …

socialfriend

دوست اجتماعی همسر

موضوع گفت و گوش در خصوص دوست اجتماعی همسر خواهد بود… دو نفر که همسر یا یار هم هستند و …

theatre

تیاتر ماتیک قرمز

  درود بر همراهان عزیز جاتون خالی سه شنبه با یکی از دوستان برای دیدن تیاتر اجرا شده توسط یکی …

earthquake

متن پیام سینا یاوریان برای بعد از زلزله

در حادثه زلزله کرمانشاهان مردم ایران بسیار خوب عمل کردند و من به نوبه خودم می خواهم که سپاس خودم …

win win

مواضع یا خواسته ها

دو مرد در کتابخانه جر و بحث می کنند. یکی از آنها پنجره نیمه باز و دیگری بسته را ترجیح …

needs

توضیح بیشتر نیازهای اساسی در تئوری انتخاب

  درود بر همراهان عزیز     امشب در ادامه تئوری انتخاب در مورد پنج نیاز اساسی توضیحات بیشتری می …