girl boy friendship

در ادامه آشنایی دختر و پسر

  بسیاری از دختر و پسرهای ایرانی برای آشنایی با هم همچنان به روش قدیمی عمل می کنند. هرچند که …

Boy Girl friend

دوستی و آشنایی

    می خواهم در خصوص یکی از اندیشه هایی که در جامعه ما برقرار هستند و در عملکرد ما …

دختر و پسر

دوستی دختر و پسر ( قسمت دوم: اروپا)

  در جوامع اروپایی اگر لباس های زنان در یک قرنٍ پیش و پِیشتر رو نگاه کنیم همانند لباس های …

Girl Boy Friendship

دوستی دختر و پسر

      از من خواستن که در مورد دوستی دختر و پسر بنویسم و این خواسته کاملاً کلی بوده و …

شاه خوبان

شاه خوبان_ اندر معنای عشق

 این متن قسمتی از بخش “اندر معنای عشق” از کتاب پزشک و روح نوشته دکتر ویکتور فرانکل می باشد. عنوان …

Blood Type

گروه خونی

       در مورد خودم در رابطه با گروه خونی به نکته ای پی برده بودم که برام جالب بود. …

kindness

مهرورزی و خشونت طلبی

  خواستم توجه ها رو به موضوعی جلب کنم. توجه کردین در ایران پدرها و مادرها مقابل فرزندشون همدیگر را …

Club

از قهوه خانه تا باشگاه

  در دوران نه چندان دور که هنوز تکنولوژی رشد نکرده بود در ایران در شهر ها و روستاها اکثر …

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.