needs-value

امتیاز نیازها

درود بر همراهان عزیز   در خصوص بقا، قدرت، عشق و احساس تعلق و تفریح از پنج نیاز اساسی از …

need

پنج نیاز اساسی

  در ادامه مطالب از تئوری انتخاب، امشب می خوام در خصوص پنج نیاز اصلی از نظر آقای دکتر گلسر …

تعیین کردن هدف

مشخص کردن هدف…

  در مورد مطلب قبلی که در مورد بخشش بود، بنفشه نوشته> با احترام به همه ی دوستان و استادان عزیز …

forgiveness

بخشش

درود بر همراهان عزیز     در گروه تلگرام من ، دوستان این جمله رو ارسال کرده بودند : نبخش …

تئوری انتخاب

انتخاب رفتار

درود بر همراهان عزیز   از لطفی که به من و نوشته هام دارید ممنونم..برخی از دوستان در همینجا و …

woman self respect

احترام زن

امشب سومین شب است که راجع به احترام و بخصوص احترام زن و مرد صحبت می کنیم امشب اختصاصی در …

احترام یه خود

احترام درونی ( احترام به خود)

در مورد احترام صحبت کردیم و احترام میان زن و مرد… نگرش در خصوص جنس مقابل در تعیین انتخاب رفتار …

maditation

mindfulness ذهن آگاهی

درود بر همراهان عزیز   امشب کمی در خصوص ذهن آگاهی mindfulness براتون بنویسم… در عرفان سه نوع حضور در …