discussion

صحبت همیشگی بر سر مسائل مورد اختلاف

درود بر شما در مورد دنیای مطلوب در تئوری انتخاب دکتر گلسر اشاره ای داشتم… و در این مورد فیلم …

emotions

شناخت هیجان های اصلی

درود بر همرهان عزیز   اگر خاطرتون باشه از تئوری انتخاب ماشین رفتار با چهار چرخ احساسات، فیزیولوژی، فکر و …

needs-value

امتیاز نیازها

درود بر همراهان عزیز   در خصوص بقا، قدرت، عشق و احساس تعلق و تفریح از پنج نیاز اساسی از …

need

پنج نیاز اساسی

  در ادامه مطالب از تئوری انتخاب، امشب می خوام در خصوص پنج نیاز اصلی از نظر آقای دکتر گلسر …

تعیین کردن هدف

مشخص کردن هدف…

  در مورد مطلب قبلی که در مورد بخشش بود، بنفشه نوشته> با احترام به همه ی دوستان و استادان عزیز …

forgiveness

بخشش

درود بر همراهان عزیز     در گروه تلگرام من ، دوستان این جمله رو ارسال کرده بودند : نبخش …

تئوری انتخاب

انتخاب رفتار

درود بر همراهان عزیز   از لطفی که به من و نوشته هام دارید ممنونم..برخی از دوستان در همینجا و …

woman self respect

احترام زن

امشب سومین شب است که راجع به احترام و بخصوص احترام زن و مرد صحبت می کنیم امشب اختصاصی در …

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.