improve  نوشته ها brain 600x400

روز جهانی من

در جهان برای هر مناسبتی یک روزی را اختصاص داده اند و آن روز را به آن نام نهاده اند …

mind-hurt  نوشته ها overcoming hurt process mind map 600x400

آسیب ذهنی

      دوم یا سوم راهنمایی بودم، معلم ادبیات فارسی یه تکلیف به ما داد که مصدر فعل های فارسی …

maslows-hierarchy  نوشته ها maslows hierarchy 600x400

خود فروشی و تن فروشی

      در هر جامعه ای نگرش ها و تعاریف مختلفی از مسائل وجود دارد اما برخی مسائل، روشن …

نوشته ها democracy 600x400

دموکراسی

  چند وقتی هست که می خوام این موضوع رو مطرح کنم. به نظرم می رسه که در ایران معنی …

grow  نوشته ها go grow sp 600x400

مراحل رشد ذهنی

  در نظر من ؛ انسان در این روز هفتم در حال رشد ذهنی قرار دارد. انسان برای رشد ذهنی …

نوشته ها irfan 600x400

قداست عدد هفت

  نمی دونم شنیدین عدد ۷ قداست خاصی در عرفان و عقاید مختلف داره! در انجیل آمده که آفرینش و …

نوشته ها manwoman1 600x400

پیش گیری سرخوردگی در رابطه

ارتباط دو نفر هنگامی می تواند به خوبی پیش برود که طرفین نکاتی را همواره در نظر داشته باشند. اولین …