responsibility  نوشته ها responsibility 600x400

مسئولیت پذیری

“هر چیزی خرج دارد. اگر ما آزادی بیشتری می خواهیم باید مسئولیت بیشتری را هم قبول کنیم . اگر ده …

Relation right  نوشته ها love pic Boy Girl 11 600x400

برابری در حقوق همسری

چندین بار خانم هایی به من مراجعه کرده اند و شکایت داشته اند که همسرشان با یک خانم دیگر در …

woman  نوشته ها zan 600x400

ارتباط دو جنس

      ۱- دو جنس مخالف و حتا متضاد ، نیازهای متفاوتی دارند. لازم است که ارتباط آنها در چارچوب …

Girl-Boy  نوشته ها gb 600x400

برابری در آشنایی دختر و پسر

برای آشنایی و دوستی چه شیوه ای پیشنهاد می کنید تا بتوانیم برابری را لمس کنیم؟ اگر دختر هستیم و …

Man-Woman girl-Boy  نوشته ها girlboy 600x400

گونه های یکسان ، دنیاهای متفاوت

زنان و مردان با هم متفاوت اند . هیچ یک بر دیگری برتر نیست. تنها نقطه مشترک آنها تعلق به …

girl boy friendship  نوشته ها gfbfFriend1 600x400

در ادامه آشنایی دختر و پسر

  بسیاری از دختر و پسرهای ایرانی برای آشنایی با هم همچنان به روش قدیمی عمل می کنند. هرچند که …

Boy Girl friend  نوشته ها gfbfFriend 600x400

دوستی و آشنایی

    می خواهم در خصوص یکی از اندیشه هایی که در جامعه ما برقرار هستند و در عملکرد ما …

دختر و پسر  نوشته ها manwomandress 600x400

دوستی دختر و پسر ( قسمت دوم: اروپا)

  در جوامع اروپایی اگر لباس های زنان در یک قرنٍ پیش و پِیشتر رو نگاه کنیم همانند لباس های …