improve  نوشته ها brain6 600x400

در خصوص هدف من از برگزاری کارگاه ها

پیشتر در مورد اینکه هدف من چیست کمی توضیح نوشته بودم هدف من همواره ارتقا و رشد خودم بوده و …

Etiquette  نوشته ها Etiquette 600x400

آداب معاشرت

آداب خطاب قرار دادن هنگامی که می خواهیم دوستی یا همکاری را خطاب قرار دهیم یا او را صدا کنیم …

Motivation  نوشته ها Motivate 600x400

داستانی برای هدف و انگیره

یک داستان واقعی تعریف کنم شاید انگیزه پیدا کردید قبل از انقلاب که خوانندگان خانم در تلویزیون برنامه داشتند، یک …

aim  نوشته ها aim 600x400

در مورد هدف و آرزو از کارگاه انگیزه و هدف

ما ممکن هست که خیلی چیزها بخواهیم که آرزو هستند اما برای به دست آوردن آن مواردی از آرزوهایمان که …

Mysticism  نوشته ها irfan 1 600x400

در خصوص عرفان

از ابتدای زمانی که انسان شروع به اندیشیدن کرده، (نمی دانیم چه زمانی اما از طریق واژه ها نه تنها …

workshop  نوشته ها workshop 600x400

در خصوص تفاوت کارگاه و کلاس

 در خصوص تفاوت کارگاه و کلاس بیشتر دوستان مطلع هستند در کلاس دانش به صورت آموزش منتقل می شه در …

Meditation  نوشته ها candle 600x400

در مورد مراقبه

در مورد مراقبه ، سه دسته روش وجود دارد –           Relaxetion آرمش –          Concentration تمرکز یا توجه –          Meditation  مراقبه …

psychology  نوشته ها brain7 600x400

در مورد روانشناسی و روانپزشکی

دوستی در مورد روانشناسی و روانپزشکی و روانکاوی توضیحاتی خواستند . شاید بیشتر دوستان واقف باشند که روانشناسی رشته ای …