stress

راهکارهای گذر از استرس

اگر در زندگی بتونیم از تجربیات گذشتگانمون بهره بگیریم، بسیار موفق خواهیم بود و زندگی با سبک خوبی خواهیم داشت …

Emotion

آگاهی و هیجان

انتخابات تموم شد و چه خوبه که همین شور رو نگهداریم و اون رو در جهت ارتقا خودمون استفاده کنیم… …

group

نتیجه کارگاه های من

با یکی از همراهان گروه تلگرامم داشتیم راجع به کارگاه های من و یک مربی دیگه صحبت می کردیم، افتخار …

improve

در خصوص هدف من از برگزاری کارگاه ها

پیشتر در مورد اینکه هدف من چیست کمی توضیح نوشته بودم هدف من همواره ارتقا و رشد خودم بوده و …

Etiquette

آداب معاشرت

آداب خطاب قرار دادن هنگامی که می خواهیم دوستی یا همکاری را خطاب قرار دهیم یا او را صدا کنیم …

Motivation

داستانی برای هدف و انگیره

یک داستان واقعی تعریف کنم شاید انگیزه پیدا کردید قبل از انقلاب که خوانندگان خانم در تلویزیون برنامه داشتند، یک …

aim

در مورد هدف و آرزو از کارگاه انگیزه و هدف

ما ممکن هست که خیلی چیزها بخواهیم که آرزو هستند اما برای به دست آوردن آن مواردی از آرزوهایمان که …

Mysticism

در خصوص عرفان

از ابتدای زمانی که انسان شروع به اندیشیدن کرده، (نمی دانیم چه زمانی اما از طریق واژه ها نه تنها …

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.