شما با نوشتن آدرس ایمیل خود و ارسال آن ، در خبرنامه عضو می شوید و اطلاعات لازم در خصوص کارگاه ها ، نوشته ها و فایل های دانلودی در سایت، برای شما ارسال خواهد شد.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.