شما دسترسی برای دیدن محتوای این بخش را ندارید. لطفا ثبت نام کرده یا از طریق ناحیه کاربری خود وارد شوید.

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.