کارگاه معماری رابطه

اخبار: معارفه کارگاه معماری رابطه

در این کارگاه رابطه خود را معماری کنید...

کارگاه معماری رابطه

اخبار: معارفه کارگاه معماری رابطه

در این کارگاه رابطه خود را معماری کنید...

اخبار؛ معارفه کارگاه معماری رابطه

در این کارگاه رابطه خود را معماری کنید...

سخنران ، مشاور و مدرس روانشناسی. سینا یاوریان - sina yavarian

کارگاه “سلامت تن و روان”

ثبت نام برای کارگاه “سلامت تن و روان” آغاز شد. ثبت نام این کارگاه تا ۱۵ تیر ماه ۱۰ درصد …