مقالات مفيد مرتبط interior overlay 600x400

پدیده ارتباط توهمی و استراتژی تفکیک ذهنی

چگونه مغزمان ما را فریب می دهد؟ یا بهتر است بگوییم چگونه دیگران مغز ما را فریب می دهند؟ تبلیغات …

cosmic  مقالات مفيد مرتبط cosmic 600x400

رابطه عشقی هوشیارانه

تا زمانیکه در یک رابطه عشقی، هر دو نفر به فرکانس هوشیاری (Consciousness) و به وضعیت حضور کامل در لحظه …

decision  مقالات مفيد مرتبط desision 600x400

تصمیم گیری

اثر شترمرغی؛ دام روانی تصدیق ممکن است بعد از اتخاد یک تصمیم (انجام یک انتخاب)، دیگر بررسی آن را به …

relationship  مقالات مفيد مرتبط relation 600x400

ارتباط موثر

هفت روش موثر در نفوذ بر دیگران ۱.در دید بودن ؛visiblity دیده شدن احتیاج به کمک گرفتن و نماینده ندارد. …

man woman  مقالات مفيد مرتبط manwoman4 600x400

تفاوت خصایص دو جنس زن و مرد

تفاوت خصایص دو جنس زن و مرد (از فصل آخر کتاب تکنیک رهایی ذهن) •مرد می خواهد تنها باشد و …

Health  مقالات مفيد مرتبط health 600x400

Seven Habits for a Healthy Mind in a Healthy Body

۷ Habits for a Healthy Mind in a Healthy Body The secrets to well-being can be found in our evolutionary …

meeting  مقالات مفيد مرتبط meeting 600x400

Ten ground rules for more effective meetings

  “If you had to identify, in one word, the reason why the human race has not achieved, and never …

stress  مقالات مفيد مرتبط job stress 600x400

Fifty Common Signs and Symptoms of Stress

۱. Frequent headaches, jaw clenching or pain ۲. Gritting, grinding teeth ۳. Stuttering or stammering ۴. Tremors, trembling of lips, …