هوش هیجانی_1

هوش هیجانی_۱

  سعی کردم در این ویدیو کنترل هیجان ترس را نمایش بدم.   سینا یاوریان سخنران، مدرس و مشاور روانشناسی

homeopathy

توضیح هومیوپاتی

  بخشی از کارگاه “سلامت تن و روان”   سینا یاوریان سخنران ، مدرس و مشاور روانشناسی