بخشی از کارگاه هوش هیجانی

۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۲:۴۱ ب٫ظ


سینا یاوریان
شما باید وارد شوید برای نمایش محتوا این بخش

بخشی از کارگاه هوش هیجانی که در مورد اسناد صحبت شد و مصادف شد با جشن تولد یکی از شرکت کنندگان

هوش هیجانی-۲۰۱۶-۱-۱۰-۱۴-۱۴-۵۶

قبلیبعدی

پاسخ دهید